Make your own free website on Tripod.com

VMRO-NARODNA PARTIJA

Home
ZA SOLUN
DRIMKOLSKATA CETA
MAKEDONSKI KRALEVI
JOVAN
GRB NA MAKEDONIJA
UMS
METODIJA ANDONOV-CENTO
FOTO VOJNA
VMRO-1893
ALEKSANDAR III MAKEDONSKI
MAKEDONSKI REVOLUCIONERI
LINKOVI
LAVOVI
SUDENI ZA VMRO
LUBCO GEORGIESKI
MAKEDONSKI REVOLUCIONERI

   za da stignes vo makedonija trgni
                      po sonceto
         

vladoc.jpeg

VLADO GEORGIEV CERNOZEMSKI roden e na 19 oktomvri 1897 vo selo Kamenica.Toj zavrsil samo tret klas vo seloto.Vo 1922 stanuva clen na VMRO.Bil poznat kakom eden od najdobrite strelci vo organizacijata a bil i dosta ladnokrven covec.Kako eden od najpodgotvenite licnosti mu se davaat golem broj na zadaci koi gi izvrsuval za organizacijata megu koi e i likvidacijata na Dimo Hadzi Dimov .Na 9 oktomvri 1934 vo Marsel vrsi atentat vrz  Jugoslovenskiot kral Aleksandar i vrz ministerot Bartu.Vlado ranet od
policijata  ze kratko vreme umira.Zakopan e pod nepoznati okolnasti a na pogrebot prisustvuvale samo dvajca detektivi i grobari.Mestoto kade sto e zakopan Vlado Cernozemski i den denes ne e otkrieno.   Vlado ostanuva da zivee vecno vo makedonskite srca kako psevdonim za hrabrost i resitelnost za toa kako se brani makedonskata
kauza
 

ivanm.jpeg

IVAN VANCO MIHAJLOV e roden 26 mart 1886 vo Novo Selo Stip.
Vo organizacijata se vklucuva vo 1919 godina i stanuva sekretar  na zadgranicniot komitet na VMRO vo Sofija a go naznacuvaTodor Aleksandrov.Vo 1920 mgo zosdava studentskoto drustvo VARDAR . Na 31 oktomvri 1927 srpskata vlast vo Stip gi ubiva negoviot tatko Mihail Gavrilov i pogolemiot brat Hristo.Na 7 juli 1928 po negova naredba vo Sofija e ubien naracatelot na ubistvoto na Todor Aleksandrov - A.Protogerov.Vo 1934 vladata na Bugarija ja zabranuva dejnosta na VMRO na nejzina teritorija i toj se prefrla vo Turcija, a do krajot na vojnata zivee vo Zagreb so negovata sopruga.Umira na 5 septemvri 1990 godina vo Italija.

Enter content here

todoral.jpeg

TODOR ALEKSANDROV e eden od najgolemite makedonski sinovi koi rabotele za obedinuvane i osloboduvanje na Makedonija bez nikakva pomos od Bugarija ,Grcija ili Srbija. Roden e vo Novo Selo Stip na 4-3-1881.Zavrsuva pedagosko uciliste vo Skopje i ucitelstvuval vo Vinica, Kocani I Kratovo.Na 1 -01-1905 stapuva vo cetata na Mise Razvigorov kako sekretar na cetata.Vo 1911 bil izbran za clen na CK na obnovenata VMRO.So svoja ceta ucestvuval vo prvata  balkanska vojna .Sakajci da postigne edinstvo vo
organizacijata so cel da se pomirat levite i desnite struejna vo Viena vo 1924 godina  go potpisuva majskiot manifest.Napuste od svoite prijateli
i predaden od sorabotnicite na bugarite bil ubien na31-08-1924 kaj selo Lopovo na pat da ucestvuva na Kongresot na Serskiot Revolucioneren okrug


lion.jpeg

Enter supporting content here

mkd.gif

nikolak.gif

NIKOLA KAREV e roden vo Krusevo vo 1878godina.Kako malad pecalbar rabotal vo Sofija.Potoa zavrsil gimnazia vo Bitola i rabotel kako   ucitel vo Krusevo.Bil ucesnik na smilenskiot na smilevskiot kongres kako pretstavnik na krusevskiot okrug.Za vreme na Ilindenskoto vostanie stanuva pretsedatel na Krusevskata Republika.Apo zadusuvanjeto na vostanieto zaminuva vo ilegala vo Srbija.Opkolen od turskiot asker zaginuva kaj selo Rajcani 1905 godina so svojata ceta.

goce.jpeg

Goce Delcev e roden vo Kukus na 23 januari  1872 godina.Gimnazija zavrsuva vo Solun a voenoto uciliste vo Sofija od kade e i isklucen.
Vo 1894 stanuva ucitel vo Stip i celosno se posvetil na revolucionernoto VMRO.Toj e najzasluzen za formiranjeto za okruzite vo Stip, Kocani ,Strumica ,Kukus i Radovis.Goce Delcev vo  1896 stanuva zadgranicen pretstavnik na VMRO vo Sofija.Zaginal na 4 maj 1903 godina vo borba so turskiot asker kaj seloto Banica.

pavels.jpeg

Pavel Satev e roden  vo Kratovo na 2 juni 1882 godina.Osnovno uciliste zavrsuva vo Kratovo i Skopje a gimnazija vo Solun.Toj vo Solun se zapoznal so struzanecot Hristo Matov koj go zapoznava so ideite  na revolucionernoto VMRO.Vo 1900 so grupa anarhisti go formiraat dvizenjeto Gemigii.So ovaa grupa toj ucestvuva vo poznatoto palenje
na francuskiot brod Gvadalkivir.Toj e uapsen i osuden na dozivoten zatvor, no e amnestiran vo 1908 od sultanot .Na 27 oktomvri 1944 godina e delegat na prvoto zasedanie na ASNOM,a vo prvata makedonska vlada e izbran za minister za pravosudstvo .Isto taka toj e izbran i za pratenik vo sobranieto na dfj.Vo 1949 e uapsen kako potencijalen neprijatel na drzavata i odrzuva zatvorska kazna 11 meseci vo Skopje. PAVEL SATEV umira na 30 januari  1951 godina.

lav02.jpeg

hristom.gif

HRISTO MATOV roden e vo Struga 10-03-1872.Osnovnoto obrazovanie  go zavrsuva vo Struga srednoto vo sulunskata gimnazia
a visoto na slavjanska filologija vo Sofija.Pri ucitelstvuvanjeto vo Skopje  doaca do dopir so ideite na VMRO i celosno im se posvetil na tie idei.Vo Skopje go formiral prviot mesen  revolucioneren komitet a
izvesno vreme bil i zadgranicen pretstavnik na VMRO vo Sofia zaedno so Hristo Tatarcev.Toj kako revolucioneren deec bil registriran od turskata vlas i 3 bil zatvoran. Psihicki rastroen i bolen od  tuberkuloza umira na 10- 02 -1922 godina.

bmpo02.gif

janes.gif

Jane Sandanski e roden vo selo Vlahi Melnicko na 18 maj 1872 godina.
Vo VMRO stapil vo 1899 posle zapoznavanjeto so Goce Delcev,i formiral svoja ceta koja dejstvuvala na Pirin Planina.Ucestvuva vo grabnuvanjeto na misionerkata Mis Elen Stoun vo avgust 1901 godina i
izdejstvuval 14000 turski liri.Po ubistvoto na Delcev stanuva rakovoditel na Serskiot revolucioneren okrug.Zema aktivno ucestvo vo
prvata balkanska vojna na stranata na sojuznicite.Ubien e na Pirin
Planina od strana na agenti na Ferdinant na 21 april 1915 godina.

ljube100.jpeg